Лето в Архызе! 2018 г.
Курорт Архыз
Монтаж ролика:
Игнатова Анна